Selv om jeg slet med psykiske utfordringer hadde jeg god selvtillit.

Erfaringskonsulent
Historier

Erfaringskonsulent

Av Ola Heine Fauske

I 2007 gikk jeg inn døren til Fontenehuset Hønefoss med en drøm om en Vernepleierutdanning, på tross av alle bekymringer og advarsler fra både fastlege, NAV og mennesker involvert i min Individuelle Plan. I 2015 kom jeg tilbake til Fontenehuset som student i praksis og skrev hovedoppgaven min om Fontenehusmodellen. Samme år mottok jeg autorisasjon som Vernepleier.

 

I slutten av 2015 fikk jeg spørsmål fra Annlaug Nielsen (daglig leder) og Knut Stubben (tidligere styremedlem) om jeg ønsket å gå inn i en prosjektstilling som Erfaringskonsulent ved Ringerike DPS avdeling Røyse. Jeg syntes dette hørtes spennende ut og takket ja. 3 mars 2016 startet jeg i 20 % stilling som Vernepleier med brukererfaring. Stillingen gikk raskt opp til 40 %, og i februar 2017 fikk jeg tilbud om en fast stilling som Erfaringskonsulent i 50 %.

 

Så hva er en Erfaringskonsulent og hvordan jobber man? En Erfaringskonsulent er en person med brukererfaring, i mitt tilfelle som mottager av psykiske helsetjenester. Den viktigste arbeidsoppgaven er å spre håp om at, på tross av psykiske utfordringer, er det fullt mulig å ta en utdanning og- eller komme seg ut i ordinært arbeid. En annen viktig arbeidsoppgave er å sette økt fokus på brukermedvirkning. Pasienten sitter med den beste ekspertise på seg selv!

 

Dette er noe jeg kan relatere meg til i henhold til utfordringer og fordommer med tjenester jeg selv mottok. «Du som hadde angst og slet med depresjoner kunne ikke ta en Vernepleierutdanning!» var meldingen jeg fikk av NAV og behandlere. De fortalte meg at det var lite realistisk med en høgskoleutdanning og ville tvinge meg ut i tiltak som overhodet ikke hadde noe fremtid, hverken økonomisk eller i forhold til helsen. Jeg visste selv at, hvis jeg skulle komme ut i arbeid, så måtte jeg ta en høyere utdanning slik at jeg kunne skaffe meg et arbeid jeg kunne stå i over tid.

 

På Fontenehuset fantes det ingen fordommer og ingen som tvilte på at jeg skulle klare en utdanning. Det var ingen som satte begrensninger for mine drømmer og håp. Jeg fikk hjelp til å bytte saksbehandler på NAV for å få igjennom min egen tiltaksplan. Jeg fikk også hjelp til å ordne en dårlig økonomi, etter mange år vekslende mellom strøjobber og sosialstønader. Jeg fikk hjelp til å finne dokumentasjon og ordne papirer for å komme inn på OPUS så jeg kunne starte med å ta opp 2 fag jeg manglet for å få full studiekompetanse.

 

Jeg benyttet Fontenehuset som en arbeidsplass for å skaffe meg gode rutiner rundt lekselesing og forberedelse til eksamen. Dette ga meg en solid plattform da jeg startet på Høgskolen i Oslo og Akershus i 2011. Takket være disse rutinene var jeg selvhjulpen igjennom studiene på høgskolen til jeg kom tilbake på Fontenehuset som student i praksis.

 

Fontenehuset Hønefoss har siden oppstarten opparbeidet seg en unik kompetanse på mennesker med psykiske utfordringer. De har også god kjennskap til praktiske utfordringer unge mennesker  møter i regi av NAV eller i behandling, der det dessverre ofte fokuseres på begrensinger i stedet for menneskelige ressurser. Denne kompetansen benytter jeg meg av i mitt arbeid som Erfaringskonsulent ved Ringerike DPS via et tett samarbeid med Fontenehuset.

 

Siden jeg startet på Ringerike DPS har jeg fulgt mange, både unge og voksne, til omvisning på Fontenehuset. Enkelte ønsker å ta og- eller fullføre en utdanning, mens andre ønsker å komme seg ut i arbeidslivet. Ved å legge til rette for pasienten før utskrivelse, kan man med enkle grep forebygge nye og lengre sykdomsperioder, tilbakefall og nye innleggelser.

 

Selv om jeg slet med psykiske utfordringer hadde jeg god selvtillit. Jeg visste jeg kunne klare en utdanning og komme meg ut i arbeid. Men alle fordommene jeg møtte i egen behandling hadde gitt meg et dårlig selvbilde. Som medlem ved Fontenehuset har jeg fått mulighet til å vise hva jeg duger til, vise at jeg er en ressurs og at «man kan på tross av!». Jeg vil på vegne av dette takke Fontenehusets medarbeidere og medlemmer for muligheten, støtte og hjelp jeg har mottatt fra starten på en utdanning, til å nå være i fast ordinært arbeid.