Klubbavis - Alt om nytt hus

06. september 2023

Her er mye nytt og spennende i klubbavisen vår.

Vi kickstarter prosjekt "Fontenehus avdeling campus Ringerike" med deltagelse og tilstedeværelse under fadderuka på USN - Universitetet i Sørøst-Norge! Her står blant annet fadderopplæring, "bli kjent dag", stands, grilling og volleyball-turnering på planen!

Psykisk uhelse kan bidra til dårlig økonomi og dårlig økonomi kan bidra til psykisk uhelse.

Fontenehuset Hønefoss har i samarbeid med Ringerike kommune fått innvilget midler fra Integrerings– og mangfoldsdirektoratet, og skal iverksette et prosjekt for flyktninger med psykisk uhelse.

Vi flytter!

25. november 2022

Vi flytter inn i nye lokaler i Brutorget 12 i første uka i desember.

En historisk dag

07. oktober 2022

Torsdag 5.mai 2022 ble en historisk dag for Fontenehuset Hønefoss. Da skrev vi under leieavtale for våre nye lokaler i Brutorget, midt i Hønefoss sentrum.

Årsrapport 2021

18. mai 2022

2021 var nok et år preget av pandemi, men allikevel har det vært stor aktivitet på Fontenehuset Hønefoss. I årsrapporten får du en god oppsummering av alt vi har drevet med.

Overgangsarbeidsplasser

28. februar 2022

Overgangsarbeid (OA) er fontenehusenes unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet. OA er 6 til 9 måneders tarifflønnet deltidsarbeid.

Overgangsarbeid er fontenehusenes unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet. Vi besøkte HR/HMS ansvarlig Lena Rokstad hos Sateba AS, sammen med vårt medlem Marlene Larsen Engelund, for å snakke om selskapets motivasjon og erfaringer med å ta inn medlemmer i overgangsarbeidsplasser

Sommerprat med Knut

20. juli 2021

Knut Stubben har vært med oss siden huset ble startet for 18 år siden. I tillegg til å være medlem hos oss sitter han nå som nestleder i Clubhouse International sitt hovedstyre.

Hva gjør de på et fontenehus? Hva betyr fontenehuset for medlemmene? Bli med inn og se!

Gutter om psykisk helse

30. mars 2021

Fontenehuset Hønefoss og "Gutter om psykisk helse" har inngått et samarbeid for å skape mer åpenhet om psykisk helse sammen.

Vi ønsker oss bil

11. mars 2021

Fontenehuset Hønefoss er byens viktigste hus! Medlemmer og medarbeidere jobber sammen om å hjelpe medlemmene til å få en meningsfull hverdag. En egen bil hadde gjort dette mye enklere. Blir du med og oppfyller drømmen?

Prat med Tone

25. januar 2021

Det er på tide å slå av en prat med vår nye daglige leder Tone Reneflot Thoresen.

Godt forberedt med spørsmål møtte vi Haakon i hans lokaler. Intervjuet ble til en god samtale, en slik samtale du husker lenge.

Årlig gjennomfører fontenehusene i Norge en trivselsundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å få oversikt over hvordan medlemmene opplever tilbudet på fontenehuset. Hvordan arbeidsmiljøet oppleves, hva som er bra og hva som kan bli bedre.

Torsdag før jul fikk vi besøk av Ole Jan Aslaksrud og Per Anders Bjørklund i markedsavdelingen i Skue Sparebank Hønefoss. De hadde med seg en flott førjulsgave til fontenehuset.

Fontenen #2

21. desember 2020

Les den nyeste utgaven av klubbavisen vår.

Filmen SPØR

25. november 2020

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse lagde Ringerike kommune og Fontenehuset Hønefoss en film sammen.

Spør mer

14. oktober 2020

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse og temaet SPØR så utfordret vi kjente lokale personer til å si noe om hva dette betydde for dem. Og hvilken fantastisk respons vi fikk! Her er hva de svarte.

Har du fått med deg at Ringerike kommune har startet tilbudet "Rask Psykisk Helsehjelp"?

Vi har fått ny logo

02. oktober 2020

De aller fleste fontenehusene i Norge har nå samlet seg rundt felles logo.

Avslutningsfest for Annlaug

25. september 2020

Det var mange som ville gjøre stas på vår gründer og daglige leder gjennom 17 år.

Under ukeslutt sist fredag fikk Fontenehuset i Hønefoss et svært hyggelig besøk av tre representanter fra Odd Fellow Ordenen Sigurd Syr.

Det er grunn til å være stolt av innsatsen til medarbeidere da over 2500 kontakter ble gjort til våre medlemmer i den perioden vi hadde stengt og reduserte åpningstider pga korona.

Enhet for psykisk helse og rus i Ringerike kommune er en viktig samarbeidspartner for fontenehuset. I dag var enhetsleder Annlaug Helgerud og avdelingsleder Audun Løvstad på besøk.

Årlig gjennomfører fontenehusene i Norge en trivselsundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å få oversikt over hvordan medlemmene opplever tilbudet på fontenehuset. Hvordan arbeidsmiljøet oppleves, hva som er bra og hva som kan bli bedre.

Sommerferien er over og vi er tilbake til normale åpningstider og ukesprogram.

Fontenehusene i Norge gjennomfører årlig en arbeid- og studieundersøkelse. Undersøkelsen er et godt verktøy for evaluering av fontenehuset for at vi hele tiden skal gi et best mulig tilbud til våre medlemmer.

Årsrapport 2019

10. august 2020

2019 har vært et aktivt og begivenhetsrikt år for Fontenehuset Hønefoss. Det er laget en fyldig årsrapport som forteller om aktivitet og resultater i året som gikk.

Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses.

Tone Reneflot Thoresen tok over som ny daglig leder 1.juni 2020.

Annlaug som nå er pensjonist, slutter etter 17 innholdsrike år på Fontenehuset Hønefoss.

Grasrotandelen

08. juli 2020

Vil du gi oss din grasrotandel?

Les den nyeste utgaven av klubbavisen vår Fontenen.