Arbeids- og studieundersøkelse 2019

Fontenehusene i Norge gjennomfører årlig en arbeid- og studieundersøkelse. Undersøkelsen er et godt verktøy for evaluering av fontenehuset for at vi hele tiden skal gi et best mulig tilbud til våre medlemmer.

I 2019 deltok 114 medlemmer i undersøkelsen fra Fontenehuset Hønefoss.

45% av medlemmene som deltok var i lønnet arbeid, praksis eller studier i 2019. 

Ca 78% av disse var i lønnet arbeid, ca 14 % i ulønnet praksis/hospitering og ca 10% i studier (noen medlemmer kan være i flere kategorier).

Av de medlemmene som ikke var i lønnet arbeid, praksis eller studier ønsket litt over halvparten å komme i arbeid eller studier.

24% av medlemmene i undersøkelsen startet opp i lønnet arbeid, praksis eller studier i 2019.

46% av disse har hatt stillinger på 0-25% og 36% har jobbet i stillinger mellom 26 – 50%.

Det er positivt å se at fontenehuset lykkes i å få så mange ut i lønnet arbeid. Ikke alle kommer ut i fulltidsjobb, men det å utnytte den arbeidsevnen som hver enkelt har er viktig både for personen selv men også for samfunnet.  Det er også et godt utgangspunkt at over halvparten av de som ikke var i lønnet arbeid, praksis eller studier ønsker å komme tilbake til arbeidslivet eller studier.

Her finner du hele rapporten