Årsrapport 2021

2021 var nok et år preget av pandemi, men allikevel har det vært stor aktivitet på Fontenehuset Hønefoss. I årsrapporten får du en god oppsummering av alt vi har drevet med.

Årsrapporten er utarbeidet i felleskap av medlemmer og medarbeidere. 

Les hele årsrapporten her