Besøk fra Ringerike kommune

Enhet for psykisk helse og rus i Ringerike kommune er en viktig samarbeidspartner for fontenehuset. I dag var enhetsleder Annlaug Helgerud og avdelingsleder Audun Løvstad på besøk.

Enheten er en viktig framsnakker av vårt fontenehus og dagens møte var et hyggelig gjensyn for flere. De fikk en orientering om hva som skjer på huset nå og en omvisning hvor de fikk snakke med flere av våre flotte medlemmer.

De jobber offensivt med nye tilbud til sine brukere i Ringerik e kommune og kunne fortelle om blant annet oppstart av Rask psykisk helsehjelp, ambulant team og botreningsteam.

Vi ble enige om å ha halvårige samarbeidsmøter og starte jobben med å formalisere samarbeidet i en egen samarbeidsavtale. Teamet som jobber i Rask psykisk helsehjelp og flere av de andre medarbeiderne skal komme og hospitere for å få et godt innblikk i fontenehusmodellen.

Vi gleder oss til videre samarbeid og besøk.