Bli med Helsesista inn på Fontenehuset Oslo Øst.

Hva gjør de på et fontenehus? Hva betyr fontenehuset for medlemmene? Bli med inn og se!

Én av tre vil oppleve psykiske helseutfordringer i løpet av livet ifølge Folkehelseinstituttet.
Psykiske problemer hindrer mange fra å delta i samfunns- og arbeidsliv på den måten de ønsker. På fontenehusene fokuserer vi på mulighetene og hva vi kan få til. Dette er veien tilbake til et godt og fullverdig liv for våre medlemmer.I slike perioder er det avgjørende at vi blir sett og verdsatt som et helt menneske. Et menneske med evner, egenverdi og personlighet. Det er derfor fontenehusene tilbyr et oppbyggende arbeidsfellesskap for deg som har, eller har hatt psykiske problemer. Med pandemien har behovet for slike felleskap økt betraktelig.

På fontenehusene blir du møtt som et medlem og ikke klient. Her finner du felleskap og rutiner i et sosialt arbeidsfellesskap. Du får også støtte til å håndtere situasjonen din knyttet til arbeid, studier, Nav, behandling, bosted og andre livsforhold.

Du trenger ingen henvisning for å bli medlem og tilbudet er gratis. Medlemmer og ansatte jobber side om side som likeverdige kollegaer på de snart 20 fontenehusene som finnes rundt i landet.