Dikt

Et av våre medlemmer har skrevet et dikt om hvordan det er å komme inn på Fontenehuset Hønefoss.

 

Det er et hus i Hønefoss,
Med tre trinn ned.
Det var vanskelig den første gang
å komme ned de tre trinn.
Når jeg kom dit ned
var det latter og ro.
Jeg gleder meg hver dag jeg skal dit,
Der har jeg venner og jeg finner ro.

Takk alle på fontenehuset
for alt dere er for meg.

 

 

Willy Halvorsen