En historisk dag

Torsdag 5.mai 2022 ble en historisk dag for Fontenehuset Hønefoss. Da skrev vi under leieavtale for våre nye lokaler i Brutorget, midt i Hønefoss sentrum.

Prosjektering er ferdig og byggingen er godt i gang med mål om å flytte inn i nye lokaler ved årsskiftet. Det blir spesielt å flytte fra det gule huset i St Olavsgate 5 hvor vi har holdt til siden 2005 og huset i St.Olavs gate 3. Men å drifte to hus er kostbart og har opplevdes mer og mer begrensende for vår videre utvikling som et moderne, effektivt og nytenkende fontenehus med økende antall aktive medlemmer.

Medlemmer, medarbeidere og styret har aktivt deltatt i å velge rett lokalisasjon og ikke minst utformingen av lokalene. Det jobbes daglig med oppgaver knyttet til nytt hus som til slutt skal gi oss et fontenehus som skal være en arbeidsplass og et sosialt fellesskap hvor enda flere kan få benytte sine ressurser og utvikle seg.

Leieavtalen er på 20 år, så dette blir virkelig en investering for fremtiden.

Fontenehuset Hønefoss skal være et fontenehus i utvikling, rigget for fremtiden og de behov gamle og nye medlemmer har. Vi skal være godt synlig i byen vår, vise åpenhet, integrere oss enda mer i lokalsamfunnet rundt oss og på den måten bidra til å rive ned stigmaet rundt psykisk helse.