Fontenehus avdeling campus Ringerike

Vi kickstarter prosjekt "Fontenehus avdeling campus Ringerike" med deltagelse og tilstedeværelse under fadderuka på USN - Universitetet i Sørøst-Norge! Her står blant annet fadderopplæring, "bli kjent dag", stands, grilling og volleyball-turnering på planen!

Studietiden er ulik for alle. For noen er det den beste tiden i livet, for andre kan den være preget av ensomhet og usikkerhet.Undersøkelser viser at hver 5. student opplever å ha psykisk plager og mange oppgir at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med.

Fontenehuset Hønefoss , Universitetet i Sørøst Norge campus Ringerike , Studentsamskipnaden og studentorganisasjonene skal gjennom et felles prosjekt utvikle et helt unikt tilbud for å forebygge og hjelpe studenter ut av isolasjon og psykisk uhelse, slik at de lykkes med å fullføre sine studier, opplever økt mestring, større sosial deltakelse og økt livskvalitet. Fontenehuset skal være et integrert tilbud på campus Ringerike basert på studentenes behov gjennom hele studieforløpet.

Vi har begynt å gjøre klart drop-in kontoret vårt, og er klare for å ta godt imot USN-studenter campus Ringerike som er nysgjerrige på tilbudet vårt  

Åpningstider for drop-in kontoret er 11:00 - 15:00 torsdager, og første dag er 24 august.
Vi er lokalisert ved siden av kontorene til Studentsamskipnaden i 2. etasje 

Vi er klare for studiestart, og for å ta fatt på et viktig, spennende og givende samarbeid.

Kom innom kontoret på campus eller Fontenehuset i sentrum av Hønefoss for en samtale og informasjon. Da kan vi sammen finne ut av om Fontenehuset er noe for deg.

Vi kan tilby:

 • Eget studierom for studenter. Du kan jobbe sammen med andre
  eller alene i mindre rom.
 • Et trygt og inkluderende miljø med fokus på fellesskap og
  mestring.
 • Et system som tar kontakt med deg når du ikke har vært på huset
  på en stund. Hvor lang tid avtales med deg på forhånd.
 • Tett samarbeid med Studentsamskipnaden og studentorganisasjonene.
 • Unge voksne: Et tilbud for de mellom 16 og 30 år. Møtes fast
  tirsdager og fredager kl.13:00 på Fontenehuset i sentrum.
 • Støtte til praktiske utfordringer, kontakt med helsevesen, NAV osv.
 • Økonomisk veiledning