Fontenehus reduserer behovet for helsetjenester

Årlig gjennomfører fontenehusene i Norge en trivselsundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å få oversikt over hvordan medlemmene opplever tilbudet på fontenehuset. Hvordan arbeidsmiljøet oppleves, hva som er bra og hva som kan bli bedre.

Trivselsundersøkelsen 2020 ble for første gang gjennomført elektronisk uten mulighet for å
gjennomføre på papir. Undersøkelsen var en kombinert undersøkelse gjennomført av Oslo
Economics i forbindelse med Helsedirektoratets evaluering av tilskuddsordningen til Fontenehus.

Som i 2019 så viser undersøkelsen at en stor andel av medlemmene føler de gjør et meningsfullt
arbeid på fontenehuset, får brukt egne ressurser og ferdigheter, at det er et godt arbeidsmiljø
der de har innflytelse på aktiviteten. I tillegg svarer en stor andel av medlemmene at fontenehuset
har hatt en positiv innvirkning på deres helse og at deltagelse på fontenehuset har
ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og mindre behov for innleggelser. Mange
har også fått et større sosialt nettverk, større tro på seg selv og ikke minst tro at på de kan
komme ut i jobb igjen.

Forbedringspunkter

Vi har noen klare forbedringspunkter, men samtidig må vi alltid jobbe for å bli bedre og vedlikeholde der vi har gode resultater.

  • Bli bedre til å gi tilbakemelding til hverandre på den jobben som gjøres
  • Bli bedre til å gi den støtten medlemmer trenger for å komme ut i arbeid. Ekstra utfordrende
    pga korona som gir store utslag i arbeidsmarkedet.

Les hele undersøkelsen her