Hjelp til selvhjelp - før økonomien kommer ut av kontroll

Psykisk uhelse kan bidra til dårlig økonomi og dårlig økonomi kan bidra til psykisk uhelse.

På Fontenehuset Hønefoss ble det startet et prosjekt hvor medlemmer og medarbeidere skulle bli satt i stand til å hjelpe medlemmer med å ta kontroll over egen økonomi; hjelp til selvhjelp. Prosjektet ble finansiert av Stiftelsen DAM og er nå en integrert del av den daglige driften.

Bistand til medlemmene blir gjort ved mentorering og temamøter. Foreløpig har seks mentorer. fått opplæring. Et viktig prinsipp i mentoreringen er at mentorene gir råd, men det enkelte medlem bestemmer selv hvilke tiltak som skal tas.

Temamøtene har hatt fokus på skatt, lån, ytelser og lønn (NAV) og hverdagsøkonomi.

Tilbudet blir mye brukt og det bidrar til at økonomi er et naturlig samtaleemne på fontenehuset og at stigmaet rundt dårlig økonomi blir mindre.

Gjennom prosjektet er det utarbeidet en veileder. Den er skrevet for å gi andre fontenehus inspirasjon og gode verktøy til å utvikle samme tilbud. Vi på Fontenehuset Hønefoss deler gjerne av våre erfaringer.

Veilederen kan du lese her.