Hvor tilfredse er medlemmene våre med fontenehusets tilbud?

Årlig gjennomfører fontenehusene i Norge en trivselsundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å få oversikt over hvordan medlemmene opplever tilbudet på fontenehuset. Hvordan arbeidsmiljøet oppleves, hva som er bra og hva som kan bli bedre.

På Fontenehuset i Hønefoss i 2019, var svarprosenten på 86,5% av de aktive medlemmene i den perioden undersøkelsen pågikk

I hovedtrekk så viser undersøkelsen at en stor andel av medlemmene våre føler de gjør et meningsfullt arbeid på fontenehuset, får brukt egne ressurser og ferdigheter, at det er et godt arbeidsmiljø der de har innflytelse på aktiviteten.

I tillegg svarer en stor andel av medlemmene at fontenehuset har hatt en positiv innvirkning på deres helse og at deltagelse på fontenehuset har ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og mindre behov for innleggelser.

Undersøkelsen peker også ut forbedringsområder som å øke andelen unge voksne (her er et prosjekt allerede i gang), bli enda bedre til å gi hverandre tilbakemeldinger, ha flere og mer varierte arbeidsoppgaver og fortsette det viktige arbeidet med å støtte medlemmer til å komme ut i arbeid.

Her kan du lese rapporten fra undersøkelsen