Imponerende jobb i utfordrende tider

Det er grunn til å være stolt av innsatsen til medarbeidere da over 2500 kontakter ble gjort til våre medlemmer i den perioden vi hadde stengt og reduserte åpningstider pga korona.

Fontenehus fører statistikk på veldig mye av det vi gjør og nå har vi telt opp antall såkalte «reach outs» som er hvordan vi aktivt tar kontakt med våre medlemmer. I perioden fra 16.mars til 7.mai hvor vi var helt stengt til og med forsiktig åpning igjen fram til 22.juni ble det over 2500 kontakter.

Vi kontaktet alle 248 medlemmer og 54 mulige medlemmer som var registrert hos oss før vi stengte dørene. Det har variert hvor mye oppfølging medlemmene har hatt behov for og ønske om. Hyppigheten av kontakt i perioden har variert fra to prater i hele perioden til daglig kontakt (også i helg og helligdager). Medarbeiderne har strekt seg utover normal arbeidstid og også holdt kontakt med noen av medlemmene ved behov på kveld og i helger. Noen medlemmer har blitt møtt for gåtur og samtale en til en.

Fontenehuset har etablerte rutiner og et eget system for såkalt «reach out» hvor vi aktivt tar kontakt med  våre medlemmer som oftest av den samme personen (medarbeider eller et annet medlem).

 

Medlemmene i fontenehus tilhører en gruppe mennesker som også normalt har utfordringer med isolasjon. Vi kan anta at de i denne perioden med stor grad av isolasjon i samfunnet, har blitt satt ekstra mye tilbake og kan trenge mer oppfølging for å komme tilbake. Det er bekymring for at de allerede mest utsatte personene blir enda mer utsatte og sårbare. For personer med tendens til isolasjon og unnvikelse, vil stengte tilbud forsterke og sannsynlig forverre lidelse over tid. Forhøyet smittefrykt hos mange brukere hemmer kontakt med tjenester, og begrenser annen sosial kontakt. 

Våre medlemmer har uttrykt økt grad av isolasjon, ensomhet, depresjon og angst, dårligere fysisk form, redsel for å bli syk, opplevelsen av et digitalt skille/ tekniske utfordringer med digitale løsninger (har ikke utstyr, ikke kunnskap til å håndtere det osv), økonomisk usikkerhet, usikkerhet knyttet til arbeid og studier og opplevelsen av at den psykiske helsen ikke blir ivaretatt av samfunnet under pandemien (mye fokus på de somatiske følgene, ikke så mye på de psykiske).

Fontenehuset er et lavterskeltilbud, her trenger ingen henvisning for å komme. Og nå er vi heldigvis i full drift med åpent hus hvor smittevern blir godt ivaretatt. Systemet og rutinene rundt «reach out» følges daglig for å ivareta de som vi ikke har sett på huset på en stund eller hatt kontakt med på annen måte. Her blir ingen glemt.