Vi har fått ny logo

De aller fleste fontenehusene i Norge har nå samlet seg rundt felles logo.

På klubbhusmøte i august ble ny logo vedtatt med konsensus.

Det var enighet om at en felles logo for fontenehusene i Norge vil styrke merkevaren fontenehus. Det vil gi økt gjenkjennelse og vise at vi er en del av større familie.

Arbeidet med å implementere den nye logoen er startet og vil tas i bruk ettersom vi oppdaterer dokumenter, nettsider, sosiale medier og annet.