Overgangsarbeidsplasser

Overgangsarbeid (OA) er fontenehusenes unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet. OA er 6 til 9 måneders tarifflønnet deltidsarbeid.

Vi er en gruppe, ledet av Sten Magnus fra styret, som har satt i gang arbeid med å finne flere overgangsarbeidsplasser. Fontenehusene jobber etter 37 standarder og nr. 22 omhandler OA. Gruppen har tatt for seg mange bedrifter som er mulige kandidater og som oppfyller standard nr. 22. Vi møtes annenhver fredag. Målet er å skaffe minimum tre nye plasser.

Sten har allerede begynt samtaler med aktuelle bedrifter. Gruppen søker samarbeidspartnere som kan stille med et bredt spekter av jobbmuligheter. Foruten Sten, er Caroline, Henrik og Helge med i arbeidet.

 

FAKTA OM OVERGANGSARBEID

  • Overgangsarbeid (OA) er fontenehusenes unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet.
  • OA er 6 til 9 måneders tarifflønnet deltidsarbeid.
  • Arbeidstilbudet er fremforhandlet av arbeidsgiver og fontenehuset.
  • Jobben er enkel med oppgaver de fleste kan mestre.
  • OA er ikke drømmejobben, men en ny inngang til arbeidslivet.
  • Fontenehuset står for rekruttering og opplæring.
  • Fontenehuset stiller også med vikar når det trengs.

Kilde: Fontenehus Norge

Overgangsarbeid hos Sateba Norway AS