Overgangsarbeid hos Sateba Norway AS

Overgangsarbeid er fontenehusenes unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet. Vi besøkte HR/HMS ansvarlig Lena Rokstad hos Sateba AS, sammen med vårt medlem Marlene Larsen Engelund, for å snakke om selskapets motivasjon og erfaringer med å ta inn medlemmer i overgangsarbeidsplasser

Lena forteller at SATEBA har kjent til fontenehuset i mange år og mener at fontenehuset har et tilbud som er både viktig og riktig. Hun sier at de lokalt har valgt OA (overgangsarbeid) fra fontenehuset som en av rekrutteringsbasene for sine arbeidstreningsjobber. Lars Petter Lund, daglig leder, engasjerer seg personlig i denne aktiviteten.

Konsernledelsen forespør også alle fabrikkene i SATEBA om arbeidstreningsplasser.
SATEBA har fokus på det psykososiale miljøet, sier Lena. Hun påpeker at jobbmestring er viktig for å ha en god psykisk helse.

Jobbmestring er viktig for å ha en god psykisk helse

Selskapet har et aktivt arbeid når det gjelder at ansatte skal synes. Som et av tiltakene har alle ansatte navnet sitt på hjelmene, forteller Lena. Hun påpeker at OA «folket» er likeverdige kolleger i selskapet. Dette fremmes for eksempel ved at de som er på OA har samme grunnlønn som øvrige ansatte. De har også tilbud om å være med på alle sosiale arrangementer bedriften har.


Bilde: Marlene Larsen Engelund og Lena Rokstad er fornøyd med OA-plasser på Sateba AS.

SATEBA har gode erfaringer med de som er på OA arbeid og anbefaler andre bedrifter å komme med lignende tilbud for eventuelt å rekruttere ansatte, sier Lena.

FAKTA OM SATEBA

  • SATEBA er et multinasjonalt selskap med fabrikker i ti europeiske land. Hovedkvarteret ligger i Paris.
  • Hovedprodukt er jernbanesviller i betong.
  • Konsernet har som et punkt i sin policy å tilby jobber for de som trenger arbeidstrening.
  • Lokalt ligger fabrikken på Hensmoen.
  •  SATEBA har 83 ansatte.
  • På Hensmoen omsetter de for 300 millioner i inneværende år.
  • Fontenehuset har to overgangsarbeidsplasser (OA) på Hønefossfabrikken,
    en i kantinen og en i produksjonen. Plassene er fordelt på fire medlemmer.
  • Selskapet har vært en del av integrert arbeidsliv (IA) siden 2008

Hvordan skaffer vi nye overgangsarbeidsplasser?