Prat med Tone

Det er på tide å slå av en prat med vår nye daglige leder Tone Reneflot Thoresen.

Foto: Mahdis Ardabilchi, tekst: Helge A.Gjevestad

Hun har lang ledererfaring fra så vel det offentlige som private næringsliv. Og, vi har oppdaget at
organisering og markedsføring ligger hennes hjerte nær.

Så mellom fellesmøter, administrative gjøremål og profileringsarbeid, ble det tid til en samtale:
- Du har nå kommet godt inn i jobben som daglig leder på Fontenehuset Hønefoss. Hva tenker du er det viktigste du bringer med deg av erfaringer fra tidligere jobber inn i din funksjon her på huset?
- Jeg har et godt nettverk og mange kontakter jeg kan spille på når det gjelder å markedsføre fontenehuset både lokalt og nasjonalt, sier Tone

Videre nevner hun at hun er vant med prosjektarbeid og ønsker å bruke denne erfaringen til å gjøre fontenehuset enda mer utadvendt. Også poengterer hun, det er viktig å ha hjertet med seg i arbeidet.

- Vi spør hvilke «Fotavtrykk» hun ønsker fontenehuset skal sette i nærmiljøet: - Alle skal kjenne fontenehuset på Hønefoss og erfare at vi har en åpen dør for alle, er det kontante svaret.
- Neste spørsmål til Tone handler om driftsformen. Her drifter medlemmer fontenehuset sammen med deg og de øvrige medarbeiderne, hva er dine erfaringer med denne måten å drive en organisasjon på så langt? Tone mener det er en spennende modell å jobbe etter.

Alle skal kjenne fontenehuset på Hønefoss og erfare at vi har en åpen dør for alle.

- Jeg må balansere mellom å være en del av «flokken» og å være en tydelig leder for medarbeidere og medlemmer. Her er det 250 «ansatte» ikke bare 7. Det er viktig for meg å bidra
til utvikling av medarbeidere og medlemmer. Sammen skal vi søke å utvikle huset, ikke slå oss til ro med dagens situasjon, nevner hun.

- Fontenehuset har sterkt fokus på arbeid med unge voksne mellom 16 og 32 år. Hvordan skal vi
«markedsføre» dette tiltaket til målgruppen? - Utfordringen er at vi «eldre» ikke har de samme erfaringene som unge voksne. Vi tenker rett og slett forskjellig om de utfordringene samfunnet byr på. Vi må derfor være villig til å bruke mer tid på å utvikle et enda bedre forhold til kontaktpunkter rundt om i distriktet, slik som NAV ungdom, Utekontakten og universitetet.
Vi må også være villig til å se hva andre fontenehus gjør. Fontenehuset Asker har for eksempel hatt et prosjekt med spillutvikling. Her hadde de god hjelp av sosiale entreprenører. Det er en
gruppe med profesjonelle fagfolk, som er finansiert av midler fra private givere. Det har vist seg at spillutviklingen har engasjert mange blant de unge voksne.

Prosjektet har til og med fått medlemmer ut i fast arbeid. Vi må fortsette vårt arbeid med å knytte til oss mulige arbeidsgivere, som vil tilby reelle arbeidsplasser til våre medlemmer. Vi må rett og slett være der folk er, påpeker Tone.

- Det er naturlig å spørre om hva det viktigste fontenehuset gir Tone. - Dette er en jobb der lederen må strekke seg litt lenger. Det er både viktig og riktig. Det er godt å oppleve de små undrene der et medlem finner en skoleplass, kommer ut av isolasjon eller finner en jobb. Ingen dag er lik, det
skjerper, mener hun. 

- Hva er din visjon for fontenehuset på Hønefoss? - Nærmiljøet skal bli stadig bedre kjent med oss.
Det er viktig å ikke bare hjelpe folk inn i huset, men også å hjelpe de ut i samfunnet. Vi bør også strekke oss etter å fortsette med å være et foregangs hus i forhold til de andre fontenehusene, er Tones melding.

- Noen ord til sist fra deg til medlemmer og medarbeidere? - Det som skjer på huset, gjør vi sammen, enten det er rengjøring av lokalene eller promotering overfor bedriftsledere. Vi må alle være pådrivere når det gjelder å markedsføre huset. Vi må formidle at samhørighet står i sentrum, det er bedre å oppleve ting sammen og slippe å stå alene om oppgaver og med tanker. Alle har ansvaret for at huset blir lagt positivt merke til i nærmiljøet.

Også må vi stadig bli flinkere til å se hverandre, avslutter hun.