Standard nr 15 - Den arbeidsrettede dagen

Fontenehuset i Hønefoss blir drevet etter den internasjonale Fontenehus-modellen.

Som et av mange klubbhus i hele verden er vi som alle andre avhengige av å følge standardene for å kunne kalle oss et Fontenehus. De definerer vår måte å rehabilitere på og vektlegger at et fontenehus er et sted som gir medlemmer respekt og muligheter. Disse standardene er levende og er oppe til diskusjon en gang i uken.