Hvordan kan du støtte oss?

Fontenehuset Hønefoss er avhengig av støttespillere utenfra slik at vi kan fortsette vårt viktige arbeid med å bidra til at mennesker med en psykisk sykdomshistorie får et bedre og mer meningsfullt liv.

Vi takker alle våre støttespillere, samarbeidspartnere og sponsorer for økonomisk støtte og imøtekommenhet. Vi er glade for forståelsen av Fontenehus-modellens betydning og ser frem til fortsatt samarbeid og støtte, slik at vi kan videreutvikle tilbudet til våre medlemmer.

Måter du kan støtte vårt arbeid

Overgangsarbeidsgiver

Fontenehuset ønsker kontakt med arbeidsgivere som vil gi oss en arbeidsplass til en overgangsarbeidsstilling. Dette kan være nær sagt hvilken som helst type ufaglært deltidsstilling, som våre medlemmer kan ha etter tur.

En periode vil vare fra 6 til 9 måneder. Stillingen er lønnet, men innebærer ikke ansettelseskrav for arbeidsgiver, da dette defineres som et rehabiliterende tiltak for Fontenehusets medlemmer.

Overgangsarbeidene fører til fast egen jobb for over halvparten av deltakerne. Det virker som et springbrett videre, og mange ting faller på plass. Å erfare at en fungerer i jobb og i det sosiale igjen er den beste medisin en kan få. Støtte og trygghet underveis sammen med veiledning etterpå gjør at mange har realisert sine yrkesønsker.

For deg som arbeidsgiver har du også en unik fordel ved ordningen: Vi stiller med gratis vikar, og garanterer at det alltid er en på jobb. Dette er uforpliktende å prøve, lett å igangsette og et nytt produkt: Vekst for mennesker og arbeidsmiljø!

For mer informasjon, kontakt oss på
tone.thoresen@fontenehuset.com eller 32 12 66 10.

Økonomiske bidrag

Du kan også støtte Fontenehuset Hønefoss med fradragsberettigede donasjoner.

Vårt kontonummer er 2280 30 92552

Vårt Vippsnummer er 503597

Kontakt oss på
tone.thoresen@fontenehuset.com eller 32 12 66 10.

Grasrotandel

Kunne du tenke deg å støtte Fontenehuset Hønefoss med din andel?

Vil du at din andel skal gå til Fontenehuset Hønefoss? Oppgi
organisasjonsnummer: 986 173 560 neste gang du spiller

Du kan også sende SMS: ”GRASROTANDELEN 986173560” til
60000 (tjenesten er gratis)

Bruker du noen av de elektroniske spille-kanalene taster du inn vårt organisasjons-nummer der.

Har du allerede tilgodesett noen andre,
vil en ny registrering overskrive den gamle