Overgangsarbeid

Vi har flere arbeidsprogrammer på huset.

Overgangsarbeid er Fontenehusets eget arbeidsprogram. Dette er lønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet som huset disponerer for sine medlemmer. Hver stilling har en varighet på opptil ni måneder og lønnes etter tariff.

Fontenehuset gir opplæring til hver stilling, holder kontakt med medlemmer og arbeidsgivere i hele arbeidsperioden, og stiller som vikar ved sykdom.