Hva skjer?

Årsrapport 2021

18. mai 2022

2021 var nok et år preget av pandemi, men allikevel har det vært stor aktivitet på Fontenehuset Hønefoss. I årsrapporten får du en god oppsummering av alt vi har drevet med.

Overgangsarbeidsplasser

28. februar 2022

Overgangsarbeid (OA) er fontenehusenes unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet. OA er 6 til 9 måneders tarifflønnet deltidsarbeid.

Overgangsarbeid er fontenehusenes unike verktøy for medlemmer som vil prøve seg i arbeidslivet. Vi besøkte HR/HMS ansvarlig Lena Rokstad hos Sateba AS, sammen med vårt medlem Marlene Larsen Engelund, for å snakke om selskapets motivasjon og erfaringer med å ta inn medlemmer i overgangsarbeidsplasser

Sommerprat med Knut

20. juli 2021

Knut Stubben har vært med oss siden huset ble startet for 18 år siden. I tillegg til å være medlem hos oss sitter han nå som nestleder i Clubhouse International sitt hovedstyre.

Hva gjør de på et fontenehus? Hva betyr fontenehuset for medlemmene? Bli med inn og se!

Gutter om psykisk helse

30. mars 2021

Fontenehuset Hønefoss og "Gutter om psykisk helse" har inngått et samarbeid for å skape mer åpenhet om psykisk helse sammen.

Vi ønsker oss bil

11. mars 2021

Fontenehuset Hønefoss er byens viktigste hus! Medlemmer og medarbeidere jobber sammen om å hjelpe medlemmene til å få en meningsfull hverdag. En egen bil hadde gjort dette mye enklere. Blir du med og oppfyller drømmen?

Prat med Tone

25. januar 2021

Det er på tide å slå av en prat med vår nye daglige leder Tone Reneflot Thoresen.

Godt forberedt med spørsmål møtte vi Haakon i hans lokaler. Intervjuet ble til en god samtale, en slik samtale du husker lenge.

Årlig gjennomfører fontenehusene i Norge en trivselsundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å få oversikt over hvordan medlemmene opplever tilbudet på fontenehuset. Hvordan arbeidsmiljøet oppleves, hva som er bra og hva som kan bli bedre.