Fontenehuset Hønefoss

Fontenehuset Hønefoss ble stiftet 3. juli 2003. 

Vi har rundt 280 medlemmer og et gjennomsnittlig daglig besøk på 25 medlemmer.

Fra 5. desember 2022 finner du oss i helt nye og moderne lokaler i Brutorget 12 midt i Hønefoss sentrum. 

Hva er et Fontenehus?

Fontenehuset Hønefoss er et tilbud for innbyggere i Ringerike, Jevnaker og Hole kommune som har eller har hatt psykiske helse utfordringer.

Alle har en psykisk helse. Se for deg at du opplever å få utfordringer med din psykiske helse, som gjør det vanskelig å delta i de aktivitetene og oppgavene som er viktige for deg. Mange mennesker opplever nettopp dette, og som et resultat opplever flere også å miste troen på seg selv og sine ferdigheter.

Fontenehuset Hønefoss er en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap hvor du får bruke dine ressurser og gode egenskaper, Ved å delta i arbeidsdagen på fontenehuset vil du kunne oppleve mestring, motivasjon og økt selvtillit i et sosialt fellesskap.

Høres dette ut som noe for deg?

Ikke nøl med å stikke innom, og hvis du har lyst, må du gjerne ringe 32 12 66 10 eller sende e-post til post@fontenehuset.com på forhånd. Vi holder åpent mandag til fredag 08:00 til 15:30, og gleder oss til å vise deg rundt på huset vårt.

Kontakt oss

Se vårt tilbud.

Fontenehusmodellen

Fontenehuset i Hønefoss blir drevet etter de internasjonale standardene for fontenehus.

Det er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell som har blitt utviklet av fontenehusene rundt om i verden siden starten i New York i 1948. Modellen er i stadig utvikling og i dag er det over 320 fontenehus i verden.

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på fontenehuset støtte til også å mestre utfordringer på andre områder i livet. Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier. På fontenehus jobber medlemmer og medarbeidere sammen for å løse alle oppgaver. 

Fontenehusene er politisk- og religiøst uavhengige arbeidsfellesskap med plass til alle. Her er du velkommen, uansett kjønn, legning, helseutfordring eller livssituasjon.

De internasjonale standardene for fontenehus.

De internasjonale standardene for fontenehus, er gjennom konsensus, fattet av det verdensomspennende fellesskapet av fontenehus.

Disse standardene definerer fontenehusenes måte å rehabilitere på. Prinsippene som uttrykkes i standardene er kjernen av fontenehusenes suksess i å hjelpe mennesker med psykisk sykdom til å tilegne seg sosiale, økonomiske, utdanningsmessige og yrkesrettede mål. 

Standardene fungerer også som et rettighetsdokument for medlemmer og som en etisk veiledning for medarbeidere, ledelse og styre. Standardene vektlegger at et fontenehus er et sted som gir medlemmer respekt og muligheter. 

Standardene danner grunnlaget for vurdering av fontenehusets kvalitet gjennom Clubhouse International sin egen akkrediteringsprosess.  Fontenehuset Hønefoss er pr. i dag akkredidert i tre omganger, første gang i 2008.

Annet hvert år blir standardene revidert av det globale nettverket av fontenehus og endret der det ansees som nødvendig. Prosessen blir koordinert av The Standards Review Commitee, som består av medlemmer og medarbeidere fra akkrediterte fontenehus verden over. 

Her kan du lese alle standardene

Styret

Fontenehuset i Hønefoss er en stiftelse med et eget styre. Styrets funksjon er å bidra til å utvikle huset i tråd med stiftelsens vedtekter.

 

Vårt styre

Klubbavis

Fontenehuset har en egen klubbavisredaksjon som jobber med utgivelse av vår klubbavis Fontenen. Her finner du de siste utgavene av avisen. God lesing!

Klubbavisen utgave 1-2023
Klubbavisen utgave 2-2022
Klubbavisen utgave 2-2021
Klubbavisen utgave 1-2021
 

Medarbeidere

  • Kjell Eivind Anderdal - medarbeider serviceenheten
  • Olav Risan - medarbeider serviceenheten
  • Vivi Myrlund - medarbeider serviceenheten
  • Bodil Heggelund - nestleder og medarbeider kontorenheten
  • Christian Aarbogh Bjerke - medarbeider kontorenheten 
  • Hege Vikan Kittelsen - medarbeider kontorenheten
  • Tone Reneflot Thoresen - daglig leder

Støttespillere

Ringerike kommune
Hole kommune


Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og utvikle oss.