Velkommen til Fontenehuset Hønefoss

Et fontenehus er et klubbhus for mennesker med psykiske helseutfordringer. Klubbhuset organiseres og drives av medlemmene og klubbhusets medarbeidere i fellesskap.

Fontenehuset i Hønefoss tilbyr et arbeidsstrukturert fellesskap, hvor du vil bli møtt med respekt, håp og mulighet til å bruke dine evner og ressurser. Medlemmer og medarbeiderne arbeider sammen side om side på Fontenehuset, med store og små oppgaver.

Les mer om Fontenehusmodellen

Vår arbeidsdag

Vi starter dagen med en felles morgensamling kl 08.45. Her tar vi opp saker som gjelder hele huset før vi fordeler oss på de to enhetene våre. Enhetene gjennomfører daglig to arbeidsmøter, kl 09.00 og kl 13.00

På arbeidsmøtene får alle som er tilstede velge hvilke oppgaver de har lyst til å arbeide med. Det tilrettelegges for at arbeidsoppgaver løses i fellesskap der dette er naturlig. Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne delta i oppgavene på klubbhuset og de som ønsker det kan få opplæring i arbeidsoppgaver de ikke kjenner fra før.  Medlemmer og medarbeidere ved enhetene sørger for at medlemmer som kommer til klubbhuset, også etter arbeidsmøtene, blir inkludert i arbeidet dersom de selv ønsker det. Vi har som mål at alle skal bli sett og bli gitt muligheten til å delta ut i fra egne forutsetninger. Huset holder åpent fra kl 08.00 – 15.30, noe som tilsvarer en normal arbeidsdag. 

 

Kontorenheten

På kontorenheten har vi kontor, administrasjon og arbeid og studier.

Våre oppgaver er blant annet: regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, årsrapport, føre statistikk og betjene resepsjonen samt andre kontor- og administrasjonsoppgaver.

Serviceenheten

På serviceenheten har vi kjøkken, kafè, vaktmestertjenester, renhold og HMS

Våre oppgaver er blant annet: lage lunsj, betjene cafè, ytre og indre vedlikehold, uteområdet, HMS-oppgaver og renhold.  

Overgangsarbeid

Vi har flere arbeidsprogrammer på huset.

Overgangsarbeid er Fontenehusets eget arbeidsprogram. Dette er lønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet som huset disponerer for sine medlemmer. Hver stilling har en varighet på opptil ni måneder og lønnes etter tariff.

Fontenehuset gir opplæring til hver stilling, holder kontakt med medlemmer og arbeidsgivere i hele arbeidsperioden, og stiller som vikar ved sykdom.

Studier

Ønsker du å begynne på en høyere utdanning, ta et kurs eller fullføre skolegang, vil huset støtte deg i å nå dine mål. Vi har leseplasser på Arbeid - og Studiesenteret vårt.

Fontenehuset Hønefoss sitt  mål er å gi strukturert studiestøtte til de medlemmene som ønsker dette. Huset arrangerer også en studiemiddag hvert halvår,

 

Unge voksne

Hvordan engasjere de unge voksne i den arbeidsorienterte dagen?

Unge voksne er et nytt tilbud på Fontenehuset Hønefoss. Vi møtes hver tirsdag kl.13.00
Her jobber vi med tilbudet til de opptil 30 år på Fontenehuset.

Her har man mulighet til å bli bedre kjent med andre i samme aldersgruppe og livssituasjon. Man kan skape nye nettverk, kjenne tilhørighet og få støtte til for eksempel å komme seg ut i arbeid og studier. Gruppen jobber med ulike prosjekter sammen og har blant annet en gang i måneden ansvaret for aktiviteten på klubbkvelden.

 

Fritid

Fontenehuset har et fritids- og sosialt program. Alle aktivitetene planlegges av medlemmer og medarbeidere i fellesskap. :-)

Klubbkveld - onsdager

Hver onsdag holder vi huset åpent etter arbeidstid fra kl. 15.30 til 20.00. Vi lager middag sammen i en trivelig og avslappet atmosfære.  Da vi har et stort hus er det plass til mange ulike aktiviteter. F.eks: spill, håndarbeid, quiz og musikk 

Helgearrangement og høytider

En lørdag eller søndag i måneden har vi åpent. Noen ganger arrangerer vi lørdagskafe eller søndagsmiddag.

Høytidsdager holder vi huset åpent (påskeaften, 17. mai, julaften og nyttårsaften).
Vi planlegger og tilbereder festmåltidene sammen.

Sommerturer og vinteraktivitetsdag

I sommerhalvåret arrangerer vi åtte sommerturer,
hvorav seks av de er til ulike  lokasjoner i Ringeriksregioenen (Ringerike / Jevnaker / Hole) pluss to langturer. Om vinteren legger vi turene til et sted med mulighet for vinteraktiviteter.