Se våre tilbud

Et fontenehus er en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap hvor du får bruke dine ressurser og gode egenskaper,

Vi fokuserer på inkludering, arbeidsmestring og økt selvfølelse. Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning. Her får du varierte arbeidsoppgaver og aktiviteter for å fremme motivasjon og mestringsfølelse. Du styrer du din egen arbeidsdag.

Vår arbeidsdag

Vi starter dagen med et felles morgenmøte kl.08.45 hvor vi planlegger dagen på huset.

  • Felles morgenmøte kl 08.45 .
  • Arbeidsmøte på enhetene kl 09.00 og kl 13.00.
  • Lunsj kl. 12.00 - 13.00
  • Tur i lunsjen kl. 12:30 - 13.00

På arbeidsmøtene får alle som er tilstede velge hvilke oppgaver de har lyst til å arbeide med. Det tilrettelegges for at arbeidsoppgaver løses i fellesskap der dette er naturlig. Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne delta i oppgavene på fontenehuset og de som ønsker det kan få opplæring i arbeidsoppgaver de ikke kjenner fra før.  

Medlemmer og medarbeidere ved enhetene sørger for at medlemmer som kommer til fontenehuset, også etter arbeidsmøtene, blir inkludert i arbeidet dersom de selv ønsker det. Vi har som mål at alle skal bli sett og bli gitt muligheten til å delta ut i fra egne forutsetninger.

Huset holder åpent fra kl 08.00 – 15.30, noe som tilsvarer en normal arbeidsdag. 

Våre arbeidsenheter

Fontenehuset er organisert i to arbeidsenheter; kontor og service.

En av de viktigste oppgavene på kontorenheten er å ta imot folk i resepsjonen og svare på telefoner, epost og generelle henvendelser til huset. I tillegg jobber vi med oppfølging av medlemmer, statistikk, markedsføring, sosiale medier, nettside, søknader og diverse andre administrative oppgaver.

Service-enheten tilbyr mange og varierte arbeidsoppgaver. Her lager vi lunsj hver dag, i tillegg drifter vi en intern kafe hvor du kan få kjøpt kaffe/te og enkle småretter. Enheten driver også drift og vedlikehold av huset samt uteområder.

 

Tilbake til arbeid og studier?

Å støtte medlemmer ut i vanlig jobb og utdanning er en prioritert oppgave ved fontenehuset

Fontenehus er ikke bare et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.  Det å støtte medlemmer ut i vanlig jobb og utdanning er en prioritert oppgave ved fontenehuset.  Vi har et godt samarbeid med NAV, lokalt næringsliv og utdanningsinstitusjoner for å støtte medlemmer ut i arbeid og studier igjen.

På kontorenheten finner du også tilrettelagte lese- og studieplasser.

Unge voksne

Unge voksne er et tilbud på Fontenehuset Hønefoss for de mellom 16 og 30 år.

Unge voksne som sliter med psykiske utfordringer har et bredere og mer sammensatt behov for oppfølging når det gjelder å fullføre videregående skole, studier og det å komme seg ut i, og stå i arbeid.

Her har man mulighet til å bli bedre kjent med andre i samme aldersgruppe og livssituasjon. Man kan skape nye nettverk, kjenne tilhørighet og få støtte til for eksempel å komme seg ut i arbeid og studier.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen Ringerike og AKA as.

 

Fritid

Fontenehuset har et fritids- og sosialt program. Alle aktivitetene planlegges av medlemmer og medarbeidere i fellesskap.

Klubbkveld - onsdager

Hver onsdag holder vi huset åpent etter arbeidstid fra kl. 15.30 til 20.00. Vi lager middag sammen i en trivelig og avslappet atmosfære.  Da vi har et stort hus er det plass til mange ulike aktiviteter. F.eks: spill, håndarbeid, quiz og musikk 

Helgearrangement og høytider

En lørdag eller søndag i måneden har vi åpent. Noen ganger arrangerer vi lørdagskafe eller søndagsmiddag. Høytidsdager holder vi huset åpent (påskeaften, 17. mai, julaften og nyttårsaften). Vi planlegger og tilbereder festmåltidene sammen.

Sommerturer og vinteraktivitetsdag

I sommerhalvåret arrangerer vi åtte sommerturer, hvorav seks av de er til ulike lokasjoner i Ringeriksregionen, pluss to langturer. Om vinteren legger vi turene til et sted med mulighet for vinteraktiviteter.